– Numerologi

Hvad er Numerologi?

 

Dit navn er det første, andre mennesker får at vide om dig, uanset om du ringer til dem, mailer dem, eller mødes ansigt til ansigt med dem for første gang. Det er det første man spørger til, når man møder et nyt menneske uanset, om man er barn eller voksen. Man bliver også dagligt konfronteret med sit navn, når man ser på sit kørekort, hævekort, sygesikring osv. De fleste lever med det navn, de har fået; andre vælger et nyt navn, som de føler passer bedre til dem. Hvis ens navn ikke føles rigtigt, forstyrrer det.

 

Navnet bærer en vibration eller en energi, der påvirker den måde omverdenen opfatter dig på, og på den måde ændrer dit selvbillede sig også. Et navn er ikke statisk og blivende, men noget der hænger naturligt sammen med udviklingen i de forskellige livsfaser (f.eks. v. giftemål).

Indianerne har f.eks. en tradition for at en ny livsfase, f.eks. overgangen fra barn til teenager, medfører et navneskifte. En ny livsfase kræver en ny energi, og et nyt navn er en naturlig konsekvens. Det er en redefineringsprocess, hvor det nye navn er en del af processen.

 

Navnet er en del af vores personlige markedsføring, eller branding. Man udstråler og tiltrækker nogle andre energier, hvis man har et navn, der gør noget godt for en; et navn der giver mere mening og skaber gode associationer. Man kan ikke ændre på det, man har med i bagagen, men man kan ændre den måde, man forvalter det på. Et navne skift kan være en måde at forvalte det på. At tage sig et nyt navn/nye navne kan være en ny start; muligheden for at definere sig selv på ny. Det er vigtigt at forsøge at være den bedste udgave af sig selv hver dag og turde forandre sig og få det bedste ud af de muligheder, man har fået. Når navnene/navnetallene er gode og i harmoni med din fødselsdato/din person, får du de bedst mulige energier med dig; denne energi sendes ud og vender tilbage.

 

Alt i universet har sine egne energi-vibrationer, der kan udtrykkes gennem tal og måles videnskabeligt. En tone har en bestemt vibration, en farve har en bestemt vibration, og således har tal og bogstaver også en vibration, som vi er påvirket af hver eneste dag. Tidspunktet, dagen, måneden og året vi er født på, har en betydning; den energi du starter dit liv med. Uanset hvad vi gør, er vi underlagt tal og deres vibrationslove ( som vi måske ikke forstår, men som vi alligevel må erkende eksistensen af, også i såkaldt livløse ting, som krystaller, molekyler, atomer osv.). Vibrationsloven bestemmer i fødselsøjeblikket harmonien/vibrationen, og påvirker således vort livsvirke fra vugge til grav. Således har den dag vi er født en vibration, der påvirker os hele livet. Fødselsdagen giver os et nøgletal med reference til planeten med samme tal; det repræsenterer en vibration, som fortsætter hele livet og som står, eller ikke står, i samklang med navnetallene, og med de personers vibrationer, vi får kontakt med.

 

Hinduerne og kaldæerne ( oldtidsfolk i det sydlige Babylonien) fandt i fjerne tider længden af det, der kaldes planeternes cykliske år; de erkendte også at tallene 1-9 ( 0 kom først til senere i historien) danner basis for alle vore tal og beregninger, på samme måde som de 7 overtoner danner basis for al musik. Hvert af tallene er tilknyttet en planet. Hinduerne opdagede jævndøgnspræcessionen (den langsomme bevægelse af solens opgang ved forårsjævndøgn/efterårsjævndøgn samt sommer- og vintersolhverv gennem zodiakken) og beregnede, at den gentages hvert 25.827 år. Hvordan er aldrig blevet opklaret, men vores tids astronomer må erkende, at det er korrekt. Det gamle kaldæiske og jødiske alfabet havde en talværdi for hvert bogstav. Kaldæerne, og siden hen phytagoræerne,var de 2 filosofiske skoler, der i oldtiden studerede numerologi. Phytagoras formulerede den grundsætning at : ”tallene skjuler og indholder universets hemmelighed”.

 

”Tallene åbenbarer det skjulte, behersker verdensbygningen og menneskets værker og tillader ikke nogen løgn. Tal bestemmer harmonierne i musikken, proportionerne i bygningsværker, solens-månens og stjernernes bevægelser og sfærens harmoni; de repræsenterer det, der er rigtigt, skønt og ordentligt”.

Udvikling er livets lov, numre er universets lov, harmoni er Guds lov.

 

Måske får vi aldrig præcist at vide, hvornår man opdagede tallenes indvirkning, men det er ingen gyldig grund til ikke at godtage, hvad der blev os overleveret af oldtidens forskere. Ingen ved hvordan og hvornår livet opstod, og dog er ingen det mindste i tvivl om dets eksistens. De skjulte love, som holder vort solsystem i harmonisk balance,har man heller aldrig kunnet forklare; det samme gælder tusinder af ting i hverdagen. Tallenes oprindelse er i sig selv et mysterium, og alligevel bruger vi dem dagligt.

 

Talsymbolikken/numerologien har, hånd i hånd med astrologien, haft indflydelse på utallige begivenheder af verdenshistorisk betydning.  

 

Tal har altid haft betydning i menneskers liv; oldtidsfolk kendte til den skjulte/okkulte betydning af tallene, deres relationer til tiden og menneskelivet. Tallene 7 og 9 anses i alle okkulte beregninger for at være de vigtigste tal.

 

Tallet 7 er siden oldtiden blevet  betragtet som mystikkens tal/tingenes åndelige side/Guds spirituelle magt. Eksempler:

 

Skabelsens 7 dage, de 7 himle, 7 segl, 7 troner, 7 kirker, 7 magre år, 7 fede år, 7 plager, 7 engle, 7 basuner, blomster som ikke er blevet krydset har 7 kronblade, ugens 7 dage, hver 7. bølge på havet er større, 7 års kriser osv.

 

Tallet 9 er slutningen på den talrække alle vore materialistiske beregninger bygger på.

 

Tallet 9 er det eneste tal der altid, multipliceret med ethvert andet tal, reproducerer sig selv:

( 9×2=18=9)

 

I oldtiden begravede man de døde den 9. dag, Kristus døde på korset d 9. time, romerne holdt hvert 9. år mindesfest for de døde, i hebræiske skrifter står der at Gud 9 gange kom til jorden, ”dyrets tal” (mennesket) er 666=9, 9 planeter i solsystemet, vi har 9 tal, inden for frimueriet findes en orden: ”9 udvalgte riddere” som bruger 9 roser, 9 lys og 9 hamre.

Lukket for kommentarer.