BWRT Brainworking Recursive Therapy

               

BWRT er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy®, og er en metode der er opfundet af den engelske terapeut Terence Watts i 2011.

Terapiformen BWRT® er revolutionær, idet den virker på den hurtigste del af hjernen, kaldet ”Reptil-komplekset” og er den del, der har ansvaret for at genkende truende begivenheder, derfor kan der skabes fantastiske resultater på kort tid i forhold til de ældre terapier.

BWRT® er videnskabeligt dokumenteret og funderet, og kan behandle ubehagelige følelser, før de når til den bevidste del af hjernen.

Hvis du derfor har et gentagende problem som uønsket adfærd (slikspisning, neglebidning, kaffedrikning, mild OCD eller lignende) eller har uønskede følelser (angst, præstationsangst, mild depression, fobier, sorg, lavt selvværd mv.) – så kan BWRT® hjælpe dig meget hurtigere, end det har været muligt før.

For ca. 650 millioner år siden fandtes hjernen i sin mest simple form kaldet “Reptilhjernen”, der håndterede bl.a. aggression og territorier, og fordi evolution er, som den er, har alle indtryk brug for at følge den samme rækkefølge; nemlig “Reptilhjernen” først (dernæst “Paleo-mammalian komplekset” (begge uden bevidsthed) og til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed).

For ca. 23 millioner år siden opstod “Paleo-mammalian komplekset”, et limbisk system og meget mere avanceret end “Reptilhjernen”, der håndterede motivation og følelser som næring, reproduktion og opfostring. Kerneområdet for angst hvis instinktive drifter ingen mulighed har for at opfyldes. For ca. 2,5 millioner år siden opstod “Neo-mammalian komplekset” som er den langt mere avancerede del, og er højst sandsynligt den eneste af de tre, der har bevidsthed om selvet og derfor evnen til bevidste tanker, som vi kender dem. Området muliggør bl.a. sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Hvis indtryk bliver genkendt af det, vi kunne kalde ”mønster- genkendelsesmatricen”, vil underbevidstheden igangsætte en “bedst match” respons, før vi er bevidste om det. Denne “bedst match” respons kan være en uønsket adfærd som sker inden, du når at blive bevidst om det.

Informationerne fra sanserne testes og gentestes for et “bedst match”. Når der findes et “bedst match, genkender hjernen indtrykket og kan reagere med en kendt respons via underbevidstheden. Problemet opstår fordi den hurtigste del af hjernen ingen logik har, og den fungerer udenom bevidste tanker så det, der fungerede som ”overlevelses-respons” tidligere, vil blive ”genbrugt”, ellers vil den blive undgået, også selvom responsen f.eks. er angst. Når du engang har oplevet noget truende, vil ” mønster- genkendelsesmatricen” forhindre dig i at komme i en lignende situation for enhver pris. BWRT kan rette op på den automatik, der foregår i genkendelsesmatricen, så du opnår en ny og ønsket adfærd så problemet forsvinder.

Vi har imellem 85-100 milliarder neuroner i hjernen, og hver af disse neuroner er forbundet til imellem 1000 og 10.000 andre neuroner. De danner et komplekst fysisk netværk, som et finmasket net af strukturer, der forbinder sig i lag på lag. Der er millioner af neuroner i aktivitet på et hvilket som helst tidspunkt, og forbindelserne i netværket skifter konstant i forhold til, hvad der bliver eller har været oplevet. Hvert sekund modtager hjernen via underbevidstheden millioner af informationer fra sanserne: 10 millioner fra øjnene (visuelt), 1 million fra huden (kinestetisk), 100.000 fra øret (auditivt), 100.000 fra næsen (olfaktorisk) og 1000 fra smag (gustatorisk).

Hver impuls der kommer ind fra den ydre verden, bliver testet for genkendelse, så en passende respons kan iværksættes. Når vi endelig bliver opmærksomme på impulserne, så har de været testet millioner af gange, og så ved vi enten, hvad vi kan gøre, eller erfarer, at vi har brug for at finde ud af, hvad vi kan gøre.
Hjernen har brug for at udføre, når vi leder efter et svar på, hvad kan vi gøre, og går der for lang tid med at finde svaret, så kan vi opleve stress.

Vi behandler problemet ved roden med BWRT®, og derfor er det så effektivt. Vi bruger din egen hjernes processer til at skabe de følelser/responser, du gerne vil have, fremfor dem der skaber problemerne for dig.

En BWRT behandling fjerner den egentlige årsag til, at du har problemer. Det er meget individuelt fra person til person, om man har brug for flere sessioner for at komme problemet helt til livs. Ofte er en enkelt behandling nok; der er sjældent brug for mere end 4 behandlinger for et enkelt problem.

Sessionen foregår på den måde, at du sidder i en stol under terapien, efter vi har afdækket, hvad du gerne vil have ændret. Du skal bare fortælle mig, hvilket problem du kommer med, og hvad du gerne vil føle i stedet, og du behøver ikke at fortælle mig om “hemmeligheder” eller intime detaljer omkring din problematik. Dette er således en privat terapiform.

Varighed: ved første behandling påregnes ca. 1 ½ time; efterfølgende behandlinger ca .1 time

Pris: kr. 950,-

Kontakt mig allerede i dag for at høre mere:

Lone@maginyou.dk

Mobil 2681 3427

BWRT® metoden er oversat til dansk af BWRT <a href=”http://bwrt.dk “>i Danmark</a>

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.